Services

Legal Documents 

Time.jpg

Not knowing legal vocabulary in English, German or Polish and a lack of expertise in filling in legal or business documents may have a costly and negative outcome for your case. So, if you would like to succeed in your objective don't hesitate to ask for help and give yourself peace of mind, submit a booking by email or call me.  

Brak znajomości słownictwa prawniczego w języku angielskim, niemieckim lub polskim oraz brak doświadczenia w wypełnianiu dokumentów prawnych lub biznesowych może mieć kosztowny i negatywny skutek dla Twojej sprawy.

Jeśli więc chcesz odnieść sukces w realizacji swojego celu, nie wahaj się prosić o pomoc i daj sobie wewnetrzny spokój poprzez złóżenie zamówienia przez email lub telefon do mnie. 

As a firm providing professional services, your clients will expect you to use a high quality legal translation service and EA Consultancy is here to assist you. 

Professional Support 

Your objective is important to me. I network with Direct Access Counsel who specialises in Employment and Contract Law. I have successfully project managed Lexcel accreditation and reviews. 

Twój cel jest dla mnie ważny.

Współpracuję z Direct Access Counsel czyli Mecenas bezpośredniego kontaku, bez potrzeby usługi kancelarii prawniczej,  który specjalizuje się w prawie pracy i prawie umów, ogólnie prawie kontraktowym.

 

W praktyce to oznacza mniejszy rachunek za obsługe prawna. Klient ma moje profesjonalne wsparcie na każdym etapie sprawy.

Jeśli masz problem z odebraniem długu, z właścicielem mieszkania lub lokatorem albo z pracodawcą, zadzwoń pod (0) 7538 827876 i zapytaj o dostępne opcje, które są dla Ciebie najlepsze.

Attendance with you for your appointments. 

Obecność z tobą na spotkaniu dyscyplinarne z pracodawcą, w sądzie, w szkole lub na innych spotkaniach, na których Twoje słowa mogą mieć znaczenie prawne.

Translation of All Types of Legal Documents: Certificates of Births, Marriages etc.